top of page

Overdracht voorzittershamer en erelid

Woensdag 19 september was de jaarvergadering en heel veel leden hadden aan deze oproep gehoor gegeven. Het was een jaar vol met bestaande en ook nieuwe activiteiten en de vereniging mag zich verheugen op een stijgend ledenaantal.

Bij deze vergadering was er speciale aandacht voor Gerrit Hesselink. Hij werd benoemd tot Erelid van de IJsvogels. Tientallen jaren heeft hij zich ingezet voor de schaatssport en heel veel training gegeven aan zowel jong als oud. De eerste jaren voor andere verenigingen, maar na oprichting van de IJsvogels voor onze vereniging. Helaas heeft hij in verband met zijn gezondheid deze activiteiten moeten staken. Als blijk van dank voor zijn bijdrage heeft hij als eerste lid van onze vereniging deze titel mogen ontvangen.

Daarna droeg Herman Haamberg, oprichter en voorzitter vanaf het eerste uur de voorzitters-hamer over aan Anouk Veldscholten. In deze 17 jaar heeft hij een mooie vereniging weten op te bouwen met maar liefste 130 leden en bijna allemaal zeer actief. Medebestuurder van het eerste uur Paul Aarninkhof liet mooie anekdotes de revue passeren. Herman, enorm bedankt voor al je inzet en wij wensen Anouk veel succes.


Recente berichten
bottom of page